Ergotherapie Bodegraven

Maatwerk in zelfstandigheid

Ergotherapie Bodegraven behandelt voornamelijk in de eigen praktijk. Bij uitzondering en na overleg worden behandelingen aan huis gedaan, maar dan alleen in de gemeente Bodegraven.

De praktijk

Ergotherapie Bodegraven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64362175
Bank IBAN: NL 74 KNAB 0767 4122 30 t.n.v. Ergotherapie Bodegraven
AGB code praktijk 8805 1609

Kwaliteit

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen.
Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 79901609190

Klachtenprocedure

Er wordt alles aan gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, kunt u dit zo snel mogelijk met mij bespreken. Komen wij er samen niet uit dan verwijs ik u naar de klachtenprocedure. Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u hierover uitgebreide informatie en een patiënten folder.