Ergotherapie Bodegraven

Maatwerk in zelfstandigheid

Vergoeding

Basisverzekering

Zorgverzekeraars zien dat ergotherapie bijdraagt aan de gezondheid, het welbevinden en de zelfstandigheid van de verzekerden. Daarom zit ergotherapie al jaren in het basispakket van alle zorgverzekeraars in Nederland, voor 10 uur per jaar. Er geldt wel een bijdrage voor het wettelijk eigen risico. Sommige verzekeraars hebben in bepaalde aanvullende pakketten mogelijkheden voor wat extra uren per jaar. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Directe toegang ergotherapie (DTE)

U kunt via Directe Toegang Ergotherapie (DTE) zonder verwijzing een afspraak maken via mail of telefoon. In het geval van een complexe medische situatie is een verwijzing van de huisarts of specialist wenselijk. 

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht. 

Bekijk vergoedingen